Układy samoczynnego załączania rezerwy (SZR)

Elektrokom w ramach wykonywanych projektów oferuje układy automatyczne załączanie odbiorników do toru rezerwowego w przypadku zaniku napięcia w torze zasilania podstawowego.